ETFSverige – Blogg arkiv Investera i Bitcoin på börsen möjligt att handla med Bitcoin

Investera i Bitcoin på börsen

Investera i Bitcoin på börsen Fem frågor till Johan Wattenström, tradingchef, XBT Provider

1. XBT Provider gör det möjligt att handla med Bitcoin över börsen, vad är Bitcoin?

Bitcoin är en digital programmerbar valuta. Den teknik som ligger bakom Bitcoin möjliggör globala direktbetalningar utan någon mellanhand till försumbar kostnad. Bitcoin har även en lång rad andra applikationer förutom att fungera som valuta och smarta kontrakt.

Bitcoinindustrin är nu under mycket stark tillväxt över hela världen. Det omsätts idag Bitcoins för ca six hundred MSEK per dag på de stora bitcoin börserna och bland de större bolagen som accepterar Bitcoin kan bland annat nämnas Dell, Microsoft, Expedia, Overstock, Paypal, Tesla, Cherry Galactic och Gyft

Bitcoin och den underliggande teknologin Blockchain är en beprövad teknologi (7år), senaste året har vi sett mycket stora investeringar i bolag inom bitcoins ekosystem och vår övertygelse är att de kommande två åren kommer ge stark värdetillväxt i takt med att nya produkter och tjänster leder till betydande genomslag för bitcoin i den globala ekonomin.

Aktörer som investerat betydande belopp i Bitcoins ekosystem sista six månaderna inkluderar bland annat:Nasdaq, NYSE, Goldman Sachs, Richard Branson, Accel Fucking partners, BBVA, DOCoMO, Qualcom, Vikram Pandit, Peter Thiel och en betydande del av Silicon Valleys riskkapitalbolag.

Two. Kan du kort beskriva vad det är för instrument ni listat

Vi har noterat ett börshandlat certifikat som heter Bitcoin Tracker One, som följer värdet på Bitcoin nominerad i USD. Genom att investera i certifikatet kan du som investerare på ett enkelt sätt exponera dig mot värdet på Bitcoin. Om värdet på Bitcoin går upp, ökar också det börshandlade certifikatet i värde, och tvärt om. Ett certifikat handlas precis som en vanlig aktie på börsen, och du kan köpa och sälja instrumentet när som helst under handelsdagen direkt över börsen.

Certifikatet handlas i svenska kronor och värdet på instrumentet räknas fram genom att ta genomsnittspriset på Bitcoin hos de tre mest likvida marknadsplatserna som handlar med Bitcoin idag. Förvaltningsavgiften för instrumentet är Two,5% per år.

Three. Vilka fördelar finns det med att handla Bitcoin i form av ett börshandlat instrument, istället för att direktinvestera i valutan?

En av de största fördelarna är enkelheten. Eftersom certifikatet är noterat på Börsen handlar du det på samma marknadsplats som exempelvis svenska aktier, och du kan använda din vanliga bank eller värdepappersmäklare för att handla i instrumentet. Certifikatet syns i din värdepappersdepå där du kan följa utvecklingen av din investering och också köpa eller sälja instrumentet när du själv önskar under börsens öppettider. Bitcoin Tracker One handlas i Svenska kronor, vilket gör att du slipper växlingarna till utländsk valuta, någon som annars är vanligt när du investerar i Bitcoin.

Att instrumentet är noterat innebär också en trygghet för dig som investerare, då en notering av värdepapper innebär att vi som emittent har Finansinspektionens godkännande för handel och listning av värdepapper, och Nasdaq Stockholm har godkänt oss som emittent.

Four. Berätta om företaget bakom instrumentet, XBT Provider

XBT Provider AB (publ) är ett svenskt bolag som skapar enkla och säkra sätt för investerare att få exponering mot bitcoin. Bolaget är en del av KnCGroup, ett svenskt bolag som är världsledande aktör inom bitcoin mining.

Five. Vad ska man tänka på innan man investerar i Bitcoin?

Investeringar i värdepapper innebär alltid en risk. Som investerare är det brassiere att tänka på att Bitcoin är en volatil valuta, med stora dagliga svängningar, vilket innebär att din investering både kan öka och minska i värde under en börsdag. Som vid alla investeringar i börshandlade certifikat har du som investerare också en motpartsrisk, i det här fallet mot XBT Provider.

6. Var kan jag handla Bitcoin Tracker One?

Certifikatet är ett börsnoterade värdepapper som är listat på Nasdaq Stockholm. Du kan precis som med en vanlig aktie enkelt köpa eller sälja certifikatet hos din bank eller aktiemäklare.

Related video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*